De privacy van jouw gegevens is belangrijk voor ons en we willen dan ook open en transparant zijn over wat we doen met jouw persoonsgegevens. Hieronder kun je ons beleid vinden waarin we zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen hoe jouw gegevens verwerkt en beschermd worden en wat je rechten zijn. Bij dit beleid praten we over verwerking van persoonsgegevens voor zowel bezoekers als klanten.

Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf Gaya Collections VOF gevestigd aan de Ehrlichstraat 8 h, 1098 SB te Amsterdam (KvK nummer 78594448) (Btw-identificatienummer: NL861463146B01) is de beheerder van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt en is dan ook verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Gaya Collections bepaalt welke van je persoonsgegevens verwerkt worden, waarom en voor hoelang. Dit zal nooit zonder reden plaatsvinden, en we zullen je persoonsgegevens nooit aan derden doorverkopen.

Doorgifte aan derden

Alleen de personen die door Gaya Collections zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Gaya Collections kan voor de in dit privacy statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker inschakelen. Gaya Collections sluit met elke verwerker een overeenkomst die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.Voor het overige zal Gaya Collections jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Gaya Collections in jouw belang is.

Wat houden persoonsgegevens in en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?

Hiermee wordt alle info aangeduid die te herleiden is naar een individu (dit kan direct of indirect), de naam van de persoon hoeft hierbij niet bekend te zijn. Zo woont Persoon X op een bepaald adres, plaatst bestellingen onder klantnummer ABC en woont in Utrecht. Hierbij is niet per se duidelijk wie persoon X is. Andere informatie die verzameld zou kunnen worden zijn e-mailadres, telefoonnummer en cookie ID’s. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

 • Bezoek aan onze website
 • Gebruik van onze website
 • Het aanmaken en beheren van accounts
 • Verwerking van bestellingen
 • Verwerking van vragen en klachten
 • Optimaliseren van onze marketing uitingen
 • Het optimaal functioneren van de webshop
 • Het verbeteren van deze website

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Gaya Collections of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Verwerking van persoonsgegevens door derden

Om jouw ervaring bij Gaya Collections onvergetelijk te maken hebben wij hulp nodigen van partners die een deel van de diensten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezorgen van je pakketje bij jou thuis. Zolang deze partners jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Gaya Collections, gebeurt dit in de rol van verwerker. Om de afspraken die wij met jou hebben met betrekking tot beveiliging, geheimhouding en jouw rechten te waarborgen, zijn deze opgenomen in verwerkingsovereenkomsten die we hebben afgesloten met deze derden/partners.Om je een beeld te geven van dergelijke partners, leggen we hieronder uit wat voor diensten zij ons in ondersteunen.

        –   Logistieke en operationele: Denk aan pakketbezorgers.

        –   Marketing: om jouw van relevante advertenties te kunnen voorzien maken wij gebruik van software als Google AdWords.

           Analyses: om het gebruik van onze website te meten en te analyseren maken wij gebruik van software als o.a. Google Analytics.

        –   IT: Voor onderhoud, verbetering en beheer van onze shop maken wij gebruik van systemen als Shopify.

        –   Verwerking van contactmomenten: behandelen van vragen en het afhandelen van klachten.

Wat zijn jouw rechten?

Hieronder zullen we proberen zo helder en beknopt mogelijk uit te leggen waar je precies recht op hebt als klant.

 • Recht op toegang: Je hebt op ieder moment het recht om op te vragen welke informatie wij van jou bewaren. Mocht je toegang willen hebben tot deze gegevens dan mag je een mail versturen naar (info@gayacollections.nl) en hij zal je van deze informatie voorzien.
 • Recht op portabiliteit: Je hebt het recht om de gegevens die we van jou hebben op te vragen en te ontvangen. Wij zullen dit samenvoegen en naar jou versturen.
 • Recht op correctie: Als wij gegevens van jou hebben die niet kloppen of onvolledig zijn, heb je het recht om dit te laten corrigeren. Heb je een account bij Gaya Collections Dan kun je dit heel makkelijk zelf doen binnen de instellingen van je account.
 • Recht op verwijdering: Als Gaya Collections persoonsgegevens van jou verwerkt heb je het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen, met uitzondering van onderstaande situaties:
 • Je hebt nog een bestelling open staan die nog niet is afgerond of al is verzonden;
 • Je hebt momenteel iets lopen bij onze klantenservice;
 • Je hebt nog een betalingsverplichting bij Gaya Collections;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar misbruik gemaakt van onze diensten of je wordt ervan verdacht dit te hebben gedaan;
 • Als je een aankoop hebt gedaan bij ons bewaren je we persoonsgegevens vanwege de te verwerken transactie in onze boekhouding.
 • Recht op bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je bijvoorbeeld niet dat we deze verwerken voor direct marketing, dan kun je dit aangeven. Stuur een mail naar: (info@gayacollections.nl)
 • Recht op restrictie: Je hebt als klant het recht om Gaya Collections te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, maar dat kan alleen in bepaalde omstandigheden. We hebben ze hieronder beschreven.
 • Als jouw bezwaar tegen een verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dan zal Gaya Collections iedere verdere verwerking van persoonsgegevens beperken, mits is geverifieerd dat het belang gerechtvaardigd is.

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens heeft onrechtmatig plaatsgevonden en jij wil dat de verwerking van je gegevens wordt beperkt.


Klachtenrecht: Je hebt als klant het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op intrekken van toestemming: Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Het beschermen van jouw gegevens nemen we heel serieus. Indien hier vragen over zijn kan je contact opnemen met info@gayacollections.nl

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging van jouw gegevens

Gaya Collections heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: 1) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, en 2) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord 3) monitoren van pogingen tot inbraak. Als er daadwerkelijk inbraak plaatsvindt zullen wij de nodige maatregelen nemen. Mochten er gevoeligheden zijn dan zullen wij die repareren 4) Wij zorgen ervoor dat de systemen die wij gebruiken beschermd worden tegen malware, virussen en hacking 5) De verscheidene technologie en software die wij gebruiken is up-to-date 6) Gegevens transport van het ene naar het andere systeem zal veilig en gecontroleerd plaatsvinden 7) De partners waar we mee werken zijn verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen om de geheimhouding van jouw gegevens te waarborgen.Ondanks dat Gaya Collections alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.